XII izdanje Smotre kratke video forme – festivalternativnogfilmavidea – AVIfest, 2017

Posted on

XII izdanje Smotre kratke video forme – festivalternativnogfilmavidea – AVIfest, 2017, održaće se u decembru, u podgoričkom KIC-u.

Prethodnih godina festival se održavao u maju i junu. Zbog poklapanja termina održavanja sa nekoliko filmskih festivala, vrućina i ljetnje “pustinje u gradu” – odlučili smo da na kraju godine organizujemo festival.

Festival je svakako godišnja smotra pa je nekako i prigodnije da se na kraju godine održi i tako, simbolično, zaokruži godina.

Ove godine festival je dobio podršku od Ministarstva kulture, pa nas očekuje dosta interesantnih programa.

Konkurs je otvoren do početka novembra, a kao i svake godine, video/film mora biti autorski i ne duži od 15 minuta.

Nema ograničenja u žanru i tehnikama snimanja.

avifestmne@gmail.com